Jak pomagam?

 • psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży
 • psychoterapia małżeństw i par
 • poradnictwo psychologiczne
 • interwencja kryzysowa – wsparcie psychologiczne w kryzysie (choroba, rozwód, żałoba)

Kiedy pomagam?

Jako psycholog i psychoterapeuta psychodynamiczny zajmuję się leczeniem zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak m.in: depresja, nerwica, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia seksualne, zaburzenia zachowania, trudności okresu dojrzewania, kryzysy psychologiczne (żałoba, choroba, rozwód) oraz zaburzenia w obrębie relacji interpersonalnych.

Prawie każdy człowiek w trakcie swojego życia doświadcza kryzysów. Z tymi mniej poważnymi często potrafimy poradzić sobie sami, korzystając ze znanych i wypróbowanych metod. Poważne kryzysy stanowią dla nas większe wyzwanie. Znacznie trudniej nam je opanować jeżeli czujemy się osamotnieni lub gdy kryzys jest kolejną z nierozwiązanych spraw, z którymi musimy się zmierzyć. Niełatwo z nimi walczyć, gdy mamy wrażenie, że po raz kolejny powtarza się coś, co ewidentnie szkodzi nam lub bliskim.

Jeśli natrafiamy na moment w życiu, w którym doświadczamy trudności, przeżywamy kryzys, który nas przerasta, czujemy, że tracimy kontrolę nad swoim życiem warto rozważyć skorzystanie z psychoterapii. To również dobre rozwiązanie, gdy chcemy lepiej zrozumieć siebie, swoje zachowania, dowiedzieć się jak działa nasza nieświadomość. We wszystkich tych przypadkach psychoterapia jest skuteczną i sprawdzoną metodą.

Psychoterapia psychodynamiczna, w nurcie której pracuję, znajduje zastosowanie w odniesieniu do różnorodnych trudności z obszaru zdrowia psychicznego.

Oferuję również psychoterapeutyczną pomoc okołoporodową (trudności z zajściem w ciążę, poronienie, depresja poporodowa).

Zapraszam także osoby zainteresowane pracą nad własnym rozwojem i samorealizacją, nie doświadczające poważniejszych trudności.

To tylko niektóre z problemów z którymi spotykam się w swojej praktyce. Prowadzona przeze mnie psychoterapia psychodynamiczna to proces dostosowany do potrzeb osoby, która do mnie przyszła. Jest to dialog podczas którego pacjenci poznają siebie, swoje potrzeby, zaczynają rozumieć swoje relacje z otoczeniem. Staje się to dla nich pomocne w wielu aspektach codziennego życia, poczynając od poprawy jakości funkcjonowania w domu i w pracy, zmniejszenia bólu, napięć, lęków, poczucia bezsilności aż do zwiększenia pewności siebie, poprawy jakości i satysfakcji z życia, rozwoju osobistego.

Psychoterapia jest skuteczną metodą, gdy pojawiają się następujące problemy:

psychiczne:

 • depresja, obniżony nastrój lub wahania nastroju,
 • wszechogarniający smutek, żałoba,
 • spadek zainteresowań,
 • poczucie braku sensu życia, beznadziei,
 • nieokreślony lęk, niepokój, napięcie,
 • nagłe napady lęku, paniki,
 • fobie, obsesyjne myśli (natrętne, niechciane myśli na dany temat np. dotyczące czystości, agresji),
 • kompulsywne zachowania (wykonywanie pewnych czynności w sposób przymusowy lub niekontrolowany np. mycie rąk, robienie zakupów),
 • chroniczny lub nasilony stres,
 • spadek wydolności procesów poznawczych, czyli trudności w koncentracji, zapamiętywaniu, efektywnym myśleniu np. niemożność skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu,
 • brak pewności siebie, zaniżona lub niestabilna samoocena,
 • nadmierna impulsywność np. wybuchy złości, płaczu, napady jedzenia,
 • zmienne nastroje lub podejmowanie ryzykownych zachowań,
 • trudności w kontaktach społecznych i w bliskich relacjach (problemy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu satysfakcjonujących związków),
 • cierpienia z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego takich jak stany lękowe, nerwice, zaburzenia: osobowości, afektywne, psychotyczne, odżywiania.

somatyczne:

 • brak energii do podejmowania codziennych czynności,
 • chroniczne zmęczenie,
 • problemy ze snem (bezsenność, nadmierna senność, rozregulowany rytm dobowy),
 • problemy somatyczne o podłożu psychicznym – niewyjaśnione żadną chorobą ciała objawy takie jak: kołatanie i bóle serca, drżenie rąk, bóle głowy, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, nudności, duszności, omdlenia),
 • choroby psychosomatyczne - czyli takie, w których czynnik psychiczny ma wpływ na wystąpienie i przebieg choroby somatycznej (np. astma, alergie, nadciśnienie, atopowe zapalenie skóry, niektóre choroby układu pokarmowego).

Jak rozpocząć psychoterapię?

O mnie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i socjoterapeutą

Ukończyłam psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem również absolwentką czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej oraz dwuletniego podyplomowego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dodatkowe kwalifikacje

 • certyfikat ukończenia cyklu szkoleń z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej uprawniający do pracy psychoterapeutycznej (Centrum CBT, Warszawa)
 • kurs trenerski interwencji poznawczo-behawioralnej trening Zastępowania Agresji (ART) - (Instytut Amity, Warszawa)
 • terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach (Centrum CTSR, Warszawa, Luis Alarcon Arias).

Horecka Kuszmar

Doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty zdobywałam w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, w placówkach wsparcia dziennego dla rodzin oraz prowadząc własny gabinet psychologiczno – psychoterapeutyczny. Współpracuję także z placówkami oświatowymi, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z instytutami badań edukacyjnych. Obecnie prowadzę również szkolenia, warsztaty rozwojowe, grupy wsparcia oraz socjoterapeutyczne.

Pracuję z osobami borykającymi się z zaburzeniami natury psychicznej, a także z osobami zdrowymi, które znalazły się w kryzysie lub mają problemy w życiu prywatnym czy zawodowym. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Etyki Psychoterapeuty. W trosce o jak najlepszą opiekę psychoterapeutyczną moich pacjentów, regularnie poddaję swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również biorę udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach doskonalących umiejętności zawodowe.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Etyki Psychoterapeuty.

Konsultacje psychologiczne

Psychoterapia indywidualna długoterminowa

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

Psychoterapia nastolatka

Psychoterapia małżeństw/par

Interwencja terapeutyczna w kryzysie

 

Zmiany zachodzą tylko wtedy, gdy idziemy pod prąd, kiedy robimy coś całkowicie wbrew wszystkiemu, do czego przywykliśmy.

Paulo Coelho

Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie

Antoni Kępiński

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.

Dante Alighieri

Psychoterapia psychodynamiczna

Prowadzona przeze mnie psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczna w rozwiązywaniu szerokiego spektrum problemów natury psychologicznej, umożliwia dokonywanie trwałych zmian w kierunku rozwoju osobowości, zwłaszcza w zakresie przeżywania siebie i relacji interpersonalnych oraz zanik objawów chorobowych. Formę pracy terapeutycznej dostosowuje do indywidualnej problematyki weryfikowanej podczas prowadzonej systematycznie diagnozy (wg zasady maksymalnej indywidualizacji procesu terapeutycznego). Podstawy teoretyczne tego podejścia łączą zasady i techniki teorii psychoanalitycznych, a w szczególności psychoanalizy autorstwa Zygmunta Freuda – koncepcji rozwijanej i wzbogacanej przez wielu autorów, aż do czasów dzisiejszych oraz najnowsze osiągnięcia z zakresu psychiatrii i neurologii.

Psychoterapia psychodynamiczna jest jednocześnie metodą leczenia opartą na uznanym fundamencie teoretyczno - terapeutycznym, jak i sposobem myślenia o pacjencie, oraz o relacji między pacjentem a terapeutą. Kluczowym pojęciem jest tutaj podniesiona przez Freuda do rangi zjawisk nadrzędnych tematyka procesów nieświadomych, a także pojęcia konfliktu i deficytu. Podejście psychodynamiczne rozumie problematykę pacjenta, jego objawów czy zaburzeń jako wynik nieświadomych wewnętrznych konfliktów pomiędzy nieświadomymi pragnieniami a obroną przed nimi, lub też jako wynik deficytowej struktury osobowości.

Wewnątrzpsychiczne konflikty i deficyty powstają w toku rozwoju człowieka i na pewnym jego etapie są naturalne, lecz gdy dochodzą do głosu w okresie późniejszym prowadzą do dysfunkcjonalności, są nieskuteczne i nieadekwatne w stosunku do rzeczywistości.

Uzyskanie wglądu w konfliktowy obszar pod względem intelektualnego zrozumienia jego istoty, jak i doznania emocjonalnego przeżycia z nim powiązanego, pozwala na bardziej dojrzałe i świadome jego rozwiązanie.

Szczególnie ważnym obszarem pracy psychoterapeutycznej jest relacja pacjent - terapeuta, w której – na poziomie uczuć i zachowań – ponownie rozgrywa się dotychczasowa historia pacjenta.

Długość trwania psychoterapii psychodynamicznej jest dostosowana do indywidualnej problematyki pacjenta. Sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu. W odniesieniu do niektórych zaburzeń – szczególnie depresji, nerwic, zaburzeń lękowych i osobowości – jest uważana za najskuteczniejszą metodę leczenia, prowadzącą do najbardziej trwałych zmian.

Co to jest psychoterapia?

Zadanie psychoterapii psychodynamicznej nie polega bowiem na chwilowym i jednorazowym łagodzeniu nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, ale przede wszystkim na zrozumieniu ich źródeł. Dzięki temu pacjenci mogą zaprzestać powtarzania negatywnych doświadczeń oraz nauczyć się dojrzalszych sposobów radzenia sobie z trudnościami życiowymi.

Dziecko - Nastolatek

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY PSYCHOLOGA, PSYCHOTERAPEUTY?

Trudności związane z wychowaniem dzieci dotykają prawie każdego rodzica. Może się zdarzyć, że Twoje dziecko ma problemy w relacjach z rówieśnikami lub z dorosłymi już w przedszkolu, a następnie w szkole. Zaczyna odmawiać chodzenia do szkoły i coraz częściej skarży się na bóle pochodzenia psychosomatycznego? Jest agresywne i zbuntowane lub nieśmiałe? Być może nie panujesz nad swoim dzieckiem pod względem wychowawczym, wymyka Ci się ono spod kontroli, czasami czujesz, że tracisz kontakt ze swoim synem albo córką? Masz obawy, czy Twoje dziecko prawidłowo się rozwija? Twoje dziecko znalazło się w sytuacji kryzysowej (np. rozwód rodziców, choroba lub śmierć w rodzinie)? W takich i podobnych sytuacjach zapraszam do skorzystania z pomocy doświadczonego psychologa, psychoterapeuty.

Prowadzona przeze mnie psychoterapia przeznaczona jest dla młodzieży od 14 roku życia z różnego rodzaju problemami wpływającymi w znaczący sposób na ich prawidłowe funkcjonowanie. W moim gabinecie w zależności od indywidualnych potrzeb (rodzaju problemu i wieku) praca terapeutyczna przyjmuje formę psychoterapii poznawczo-behawioralnej lub psychodynamicznej. Proponuję m.in.:

 • terapię zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
 • terapię depresji u dzieci i młodzieży, pracę nad samooceną nastolatka
 • terapię moczenia nocnego, zanieczyszczania kałem, problemów ze snem
 • terapię ADHD, CD (zaburzenia zachowania), ODD (zaburzenia opozycyjno-buntownicze)

Posiadam wieloletnie doświadczenie pomagając w przeprowadzaniu dzieci i rodziców przez trudny proces związany ze śmiercią bliskich, ciężką chorobą czy rozwodem w rodzinie.

Specjalizuję się również w poradnictwie i psychoedukacji dla rodziców. W przeciwieństwie do terapii konsultacje i spotkania psychoedukacyjne dla rodziców mają charakter krótkoterminowy (często wystarczają jedno lub dwa spotkania, np. gdy problem dotyczy małego dziecka). W trakcie konsultacji niejednokrotnie stawiana jest wstępna diagnoza dziecka (nastolatka) lub całej rodziny oraz ustalane są metody dalszej pomocy rodzinie.

Konsultacje są skierowane do rodziców, których zawiodły strategie radzenia sobie z problemami związanymi z dziećmi, ale również przeznaczone są dla tych, którzy chcą uzyskać większy wgląd w proces wychowywania dziecka. Tematami spotkań mogą być zarówno problemy wychowawcze rodziców, jak i zachowania dzieci, które bywają dla rodziców niezrozumiałe lub trudne i niepokojące.

Problemy najczęściej zgłaszane do terapii to:
 • depresja i nerwice dziecięce
 • zaburzenia lękowe, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia jedzenia: anoreksja i bulimia
 • nadmierna nieśmiałość
 • zaburzenia zachowania
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • PTSD (zespół stresu pourazowego)
 • problemy ze snem
 • problemy w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, ataki gniewu, złości
 • problemy szkolne (z nauką, wychowawcze)
 • uzależnienia

Kontakt

Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji
mgr Magdalena Horecka-Kuszmar
ul. 11 Listopada 60 - 62,
pasaż "Pod Orłem" III piętro, pokój 307 (dzwonek domofonu 07)
43-300 Bielsko-Biała

Phone: 604 127 920
Email: psychologhorecka@gmail.com

Dziękuje za wiadomość, skontaktuję się najszybciej jak to możliwe